Ziekenvervoer

Wij zijn gespecialiseerd in ziekenvervoer naar vele behandelcentra en ziekenhuizen in heel Nederland en Belgie, waaronder het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het ZRTI in Vlissingen en Roosendaal en het UZA in Antwerpen. Hierin leveren we echt maatwerk en laten u niet onnodig wachten.

Onze chauffeurs zijn allemaal in het bezit van een EHBO diploma of een BHV-certificaat  gericht op ziekenvervoer.

Voor de volgende behandelingen kunt u in aanmerking komen voor een akkoordverklaring voor zittend ziekenvervoer. In dat geval worden de kosten van het vervoer (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar:

  • U afhankelijk bent van een rolstoel.
  • U een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
  • U een kwaadaardige aandoening hebt en een oncologische behandeling met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie moet ondergaan.
  • U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking.
  • Uw kind intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
  • U voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening vervoer nodig hebt. U krijgt deze vergoeding als u per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van uw huis naar de zorginstelling (hardheidsclausule).

Vanaf 1 januari 2019 worden ook de reiskosten vergoed voor het vervoer naar consulten, onderzoek en controles als deze noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Bent u verzekerd bij CZ, Nationale Nederlanden of OHRA? Met deze zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten. We declareren uw vervoerskosten rechtsreeks bij hen. Hier heeft u dus zelf geen omkijken meer naar!

Wij rijden onder andere voor: